Årsmöte / Vuosikokous / General assembly 21.8.2023

Tyndgen i verksamheten är på juniorer / Toiminnan ytimessä on junioritoiminta / The focus of MBF’s operations is in juniors.

Medlemsavgiften oförändrad / Jäsenmaksu pysyi entisellään / Membership fee remained unchanged

Ny styrelse valdes / uusi hallitus valittiin / New board was nominated

Räckningen om höstens kostnader skickas snart / Lasku syksyn kuluista lähetetään pian / The invoice of the costs for autumn will be sent soon.

Det är möjligt att betala licensen via MBF / Lisenssin voi myös maksaa MBF:n kautta / The license can be paid via MBF.

Leave a Reply