Succéstart på Olympiastadion / Menestysaloitus Olympiastadionilla / Success start at the Olympic Stadium

MBF:s juniorträning och Kingis-gruppen hade på måndagen (den 6 maj) äran och glädjen att inviga de fin-fina träningsutrymmena på Olympiastadion. Det gällde först att packa upp och installera de splitternya Stiga Roller-bord och nät som Stadionstiftelsen införskaffat. Sonja Londen var till stor hjälp, då ungdomarna som väntat var ivriga att komma i gång med spel så fort som möjligt.

Sedan kom träningen, ledd av Sebastian Abajion-Nurmisuo, i gång, till en början på 8 bord. Småningom droppade fler Kingisspelare in och ytterligare två bord togs i bruk. En timme senare var det spel på samtliga 12 bord. Vid behov kunde ännu två bord ha funnits tillgängliga för spel.

Senare kom ännu vuxen-gruppen till hallen, som MBF till en början (i maj) testar på måndagar. Nästa vecka, måndag 13 maj, är hallen undantagsvis upptagen för annat, men kom gärna och testa vår “egen” hemmahall måndag 20 och 27 maj. Tänk, att vi mbfare förfogar över 12 (eller 14) bord helt för eget bruk!

– En fantastisk möjlighet, som i framtiden säkert kunde locka fler grupper och också lämpa sig för serie- och tävlingsspel, Bordtennisförbundets ordförande Esko Heikkinen

Och våra användare var förstås nöjda. Andreas von Köhler visar tummen upp.

– Fin spelplats, nu när man börjar vänja sig, Andreas von Köhler

Andrei Räisänen håller med.

– Litet mera ljus och det skulle vara helt perfekt, Andrei Räisänen

MBF-premiären med 12 bord i användning ledde till och med till en liten köbildning i skarven mellan tidigare gruppens slut och den senare gruppens start. Det kan bara beskrivas med ett ord – succé!

Maanantaina 6.5. MBF:n junioriharjoittelu- ja Kingis-ryhmällä oli ilo ja kunnia avata Olympiastadionin tosi hienot harjoitustilat. Ensin purettiin ja asennettiin Stadionsäätiön hankkimat upouudet verkot ja Stiga Roller pöydät. Sonja Londen oli suureksi avuksi, sillä odottavat nuoret olivat innokkaita aloittamaan pelaamisen mahdollisimman pian.

Sitten alkoi Sebastian Abajion-Nurmisuon johtama harjoitus, aluksi 8 pöydällä. Pikkuhiljaa lisää Kingis-pelaajia valui sisään ja kaksi pöytää otettiin käyttöön. Tuntia myöhemmin oli pelejä kaikissa 12 pöydässä. Tarvittaessa kaksi pöytää olisi voinut olla käytettävissä.

Myöhemmin saliin tuli myös aikuisten ryhmä, jota MBF aluksi (toukokuussa) kokeilee maanantaisin. Ensi viikolla, maanantaina 13.5., sali ei ole MBF:n käytössä poikkeuksellisesti. Tule rohkeasti kokeilemaan “omaa” kotisalia maanantaina 20. ja 27. 5.2024 loistavaa, että meillä MBF-läiset tarvitsevat oman 14 pingispöydän salin kokonaan omaan käyttöön!

– Loistava tilaisuus, joka voisi tulevaisuudessa varmasti houkutella lisää ryhmiä ja soveltua myös liiga- ja kilpailupeleihin, Pöytätennisliiton puheenjohtaja Esko Heikkinen

Jäsenemme olivat tietysti tyytyväisiä. Andreas Köhler näyttää peukkua.

– Hieno pelipaikka, nyt kun siihen on tottunut, Andreas von Köhler

Andrei Räisänen on samaa mieltä.

– Vähän enemmän valoa ja paikka olisi täydellinen, Andrei Räisänen

MBF:n ensi-ilta 12 pöydän kanssa johti jopa pienen jonon muodostumiseen aikaisemman ryhmän lopun ja jälkimmäisen ryhmän alun väliseen hetkeen. Tätä voi kuvailla vain yhdellä sanalla – menestys!

Katso myös

On Monday 6 May 6, MBF’s junior training and the Kingis group had the joy and honour of inaugurating the superb training facilities at the Olympic Stadium.  The brand new nets and Stiga Roller tables acquired by the Stadion foundation were first unpacked and installed . Sonja Londen was a great help, as the young people were waiting eagerly to start playing as soon as possible.

Then the practice — led by Sebastian Abajion-Nurmisuo —  started, initially on 8 tables. Little by little, Kingis players trickled in and two more tables were put into use. An hour later there were games on all 12 tables. Two additional tables could have been available, too.

Later, the adult group came also to the hall, which MBF initially tests on three Mondays in May. Next week, Monday 13 May, the hall is exceptionally busy for other things. Feel free to come and test MBF’s “own” home hall on Monday 20 and 27 May. Think that we MBF-players have a hall with up to 14 tables entirely for our own use!

– A fantastic opportunity, which in the future could certainly attract more groups and also be suitable for league and competition games, Finnish Table Tennis Association’s chair Esko Heikkinen.

Of course our members were happy. Andreas Köhler shows the thumbs up.

– Nice play hall, now that you’re getting used to it, Andreas von Köhler

Andrei Räisänen agrees.

– A little more light and it would be absolutely perfect, Andrei Räisänen

The MBF premiere with 12 tables in use even led to a small queue forming between the end of the earlier group and the start of the latter group. This event can only be described in one word – success!

Text: Thomas Hallbäck

Leave a Reply