Return to MBF info

Avgifter våren / Maksut kevät / Fees spring 2024

Ingen anslutningsavgift / Ei liittymismaksua / No admission fee

Medlemsavgift / Jäsenmaksu / Membership fee  

  • Juniorer (<18 år) / juniorit (<18 v) / Juniors (<18 years) 30€ per år/vuodessa/per year
  • Vuxna / aikuiset / Adults 60€ per år/vuodessa/per year

Startpaket för nya juniorer (första år) / Aloituspaketti uusille junioreille (ensimmäisenä vuotena) / Start package for new juniors (first year)

  • 85 € Juniorer  (14-18 år) / juniorit (14-18 v) / Juniors  (14-18 years)
  • 60€ Unga juniorer (<13 år) / nuoret juniorit (<13 v) / young juniors (<13 years)
  • Består av medlemsavgift, MBF:s träningströja och spelarlicens / sisältää jäsenmaksun, MBF:n harjoituspaidan ja pelaajalisenssin / includes membership fee, MBF’s training shirt and player’s license

Familjrabatt / Perhealennus / Family discount  

  • 50% av medlemsaviften för ytterligare familjmedlemmar  / jäsenmaksusta seuraaville perheenjäsenille / of membership feee for additional family members
  • 50% av träningsarvgod för en ytterligare syskon / valmennusmaksusta toiselle sisarukselle / from training fee for a sibling

Bordavgift (= Hallavgift) / Pöytämaksu (= hallimaksu) / Table fee (= fee for the training hall)

  • 80€ per termin (6 månader) / kaudessa (6 kk)  / per term (6 months)

Tränaravgift för juniorer / Valmennusmaksu junioreille / Coaching fee for juniors

  • 70€ per termin/kaudessa/per term (5 månader/kuukautta/months)

Tränaravgift för vuxna / Valmennusmaksu aikuisille / Coaching fee for adults

  • 150€ per termin/kaudessa/per term (5 månader/kuukautta/months)

Licens / lisenssi / License 

Licens till bordtennisförbundet per år/ Pelaajalisenssi pöytätennisliitolle vuodessa / Player license to the Table Tennis Association per year

Vuxna / aikuiset / Adults 55€  

Juniorer  (14-18 år) / juniorit (14-18 v) / Juniors  (14-18 years) 35€

Unga juniorer (<13 år) / nuoret juniorit (<13 v) / young juniors (<13 years) 10€

Veteraner (>60 år) / veteraanit (>60 v) / veterans (>60 years) 35€

Amatörer (spelar bara i 4. eller 5. divisionen) / harrastajat (pelaavat vain 4. tai  5. divisioonissa) / amateurs (play only in 4th and 5th division) 35€

Mera information / lisätietoja / additional info https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=1005