Return to MBF info

Arf?

Arf – från snällt skällande till MBF-hälsning

Vad betyder ”arf” har många undrat. Egentligen ingenting, men i MBF-sammanhang har det från mitten av 1970-talet utvecklats till en MBF-hälsning.

Den tidens MBF-juniorer med Göran Paul i spetsen, ackompanjerade av Thomas Hallbäck, Berndt Johansson, Anders Lundström och Björn Ådahl började använda ”arf” som ett snällare skällsord för något som inte gick så bra. Sorry-boll åt motståndaren, miss ur öppet läge, knapp förlust o.s.v. Ett kort ord för att beskriva finskans ”ei mennyt ihan putkeen”.

Dåtidens engelsk- och svenskspråkiga skämttidning MAD lästes flitigt av flera av MBF-juniorerna. Tidningen körde med ”konstiga” utrop i olika situationer. (och på engelska står ”arf” t.ex. för ett hundskall).

Ganska snabbt utvecklades ”Arf” till en hälsning som kunde användas i många olika MBF-sammanhang och blev något av ett eget inre identitetsskapande ord som bara klubbens egna förstår innebörden av. Trots att det inte betyder någonting.

Arf!

Arf – kiltistä sadattelusta MBF-tervehtimiseen

Monet ovat ihmetelleet, mitä ”arf” tarkoittaa. Itse asiassa ei mitään, mutta MBF:ssä se on kehittynyt 1970-luvun puolivälistä lähtien MBF-tervehdykseksi.

Göran Paulin johdolla sen aikakauden MBF-juniorit Thomas Hallbäck, Berndt Johansson, Anders Lundström ja Björn Ådahl alkoivat käyttää ”arf”ia kiltimpänä sadatteluna, kun joku ei mennyt niin hyvin: sorry-pallo vastustajalle, ohilyönti avopaikasta, niukka tappio jne. Ytimekäs sana kuvaamaan, kun “ei mennyt ihan putkeen”.

Monet MBF:n juniorit lukivat tuolloin laajasti englannin- ja ruotsinkielistä MAD -pilalehteä, joka käytti “outoja” huudahduksilla eri tilanteissa (ja englanniksi “arf” tarkoittaa esim. koiran hankuntaa).

Melko nopeasti “arf” kehittyi MBF:ssä tervehdyksi, jota voitiin käyttää monissa eri MBF-yhteyksissä ja siitä tuli oma sisäistä identiteettiä luova sana, jonka merkityksen vain seuran omat ymmärtävät. Vaikka se ei tarkoitakaan mitään.

Arf!