Return to Träningstider / Harjoitusajat / Practice times

För vuxna / aikuisille  /  For adults:

Träning för vuxna kostar skilt. Träningstiderna är nedan. / Valmennus aikuisille on maksaa erikseen. Valmennusajat ovat alla. / Coaching for adults costs separately. The training times are below.

Tisdagar/tiistaisin/Tuesdays: 20:00 – 21:30 (Alexander Dyroff)

Torsdagar/torstaisin/Thursdays: 20:00 – 21:30 (Sebastian Abaijon-Nurmisuo)