MBF info

Information / Tiedustelut: info@mbf.fi

Vi spelar i / Pelipaikkamme / We play at:

Måndagar /Maanantaisin / Mondays

Stadion, Sali 2, Paavo Nurmentie 1, Helsinki

MBFs stadgar / MBF:n säännöt (ruotsiksi) / MBF’s bylaws (in Swedish) 15.6.2022

FO nummer / Y-tunnus 1893779-0
Kontonummer / tilinumero / Bank account number FI90 2262 1800 0189 85 
Nätfaktura-address/EDI-ID / Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003718937790
Förmedlarens ID / Välittäjän tunnus: DABAFIHH

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (Deklaration om register- och dataskydd, på finska) 12.3.2023

Hedersordförande / Kunniapuheenjohtaja / Honorary chair: Peter Eriksson +358 407549875/peter.ruda.eriksson@gmail.com

Racketer på förmånspris / Mailoja tarjoushintaan! 

Årsmöte / vuosikokous / General assembly 2023

Mötesprotokoll 21.8.2023 / Kokouksen pöytäkirja 21.8.2023 / Minutes of the meeting 21.8.2023 Verksamhetsplan 2023-24 / Toimintasuunnitelma 2023-24 / Action Plan 2023-24 Verksamhetsberättelse 2022-23 / Toimintakertomus 2022-23 / Annual Report 2022-23

Bli medlem / jäseneksi / Become a member

Som medlem kan du spela på MBFs bord i Brunakärrs pingishall, å länge som du har betalat bordavgiften. Du kan också delta kostnadsfritt i föreningens aktiviteter. Dessa är att delta i “kingis” samt i divisionsmatcher. MBF:s medlemmar kan också delta i träningar för juniorer och vuxna samt spela i nationella och regionala tävlingar. Dessa kostar …

Avgifter våren / Maksut kevät / Fees spring 2024

Ingen anslutningsavgift / Ei liittymismaksua / No admission fee Medlemsavgift / Jäsenmaksu / Membership fee   Startpaket för nya juniorer (första år) / Aloituspaketti uusille junioreille (ensimmäisenä vuotena) / Start package for new juniors (first year) Familjrabatt / Perhealennus / Family discount   Bordavgift (= Hallavgift) / Pöytämaksu (= hallimaksu) / Table fee (= fee for …

Styrelse / hallitus / Board

Ordförande/Puheenjohtaja/Chair: Matti Vainio / GSM: +358 50 5720770 / mattivainio@outlook.com Vice-ordförande/Varapj/Vice-chair: Måns Holmberg / GSM: +358 44 5181518 / mans.holmberg@gmail.com Sekreterare/Sihteeri/Secretary:  Jon Eriksson / GSM: +358 50 5720868 /  jon.eriksson@outlook.com  Andra styrelsemedlemmar/Muut hallituksen jäsenet/Other board members:  Sonja Londen / GSM: ‭+358 400 777 350 Ildiko Kadar / GSM: ‭+358 45 346 1779‬ / tokes.ildiko@gmail.com Andrei Räisänen / GSM: ‭+358 50 5306924‬ …

Arf?

Arf – från snällt skällande till MBF-hälsning Vad betyder ”arf” har många undrat. Egentligen ingenting, men i MBF-sammanhang har det från mitten av 1970-talet utvecklats till en MBF-hälsning. Den tidens MBF-juniorer med Göran Paul i spetsen, ackompanjerade av Thomas Hallbäck, Berndt Johansson, Anders Lundström och Björn Ådahl började använda ”arf” som ett snällare skällsord för …