Friend of MBF

Anmäl dig som MBF:s vän här Ilmoittaudu MBF:n ystäväksi tässä Sign up as a Friend of MBF here:

https://forms.gle/WWdjxPMjKm4xoR7fA

Varför bli MBF:s vän?

MBF fick en plats i Mästerskapserien och har nu lag i alla divisioner. Ungdomsarbete har från grundandet 1969 varit vår ledstjärna och vi ordnar i dag en utbredd ledd tränings- verksamhet för nybörjare, juniorer och nu också vuxna hobbyspelare.

Förhoppningsvis önskar du stöda vår omfattande verksamhet via ”Friends of MBF”. Inget stöd är för litet. För de som deltar med 50 euro eller mer kommer vi under säsongen att arrangera ett ”Friends of MBF”-evenemang.  Vi gör en ”digital tavla” över våra vänner (men du kan också välja att vara anonym).

Miksi MBF:n ystäväksi?

MBF sai paikan Mestaruussarjassa ja sillä on nyt joukkueita kaikissa divisioonissa. Nuorisotyö on ollut johtotähtenämme perustamisvuodestamme 1969 lähtien ja nykyään järjestämme laajaa valmentajien vetämiä harjoituksia aloittelijoille, nuorille ja nyt myös aikuisille harrastelijoille.

Toivottavasti haluat tukea laajaa toimintaamme “Friends of MBF:n” kautta. Mikään tuki ei ole liian pientä. Yli 50 eurolla osallistuville järjestämme kauden aikana “Friends of MBF” -tapahtuman.  Teemme “digitaalisen taulun” ystävistämme (mutta voit myös olla nimettömänä).

Why to be MBF’s friend?

MBF got a place in the Finnish Championship series and now has teams in all divisions. Youth work has been our North star since our founding in 1969, and today we organise training activities for beginners, juniors and now also adult hobby players  lead by coaches

Hopefully you will wish to support our extensive activities via “Friends of MBF”. No support is too small. For those who participate with 50 euros or more, we will organize a “Friends of MBF” event during the season.  We will make a “digital board” of our friends (but you can also choose to be anonymous).

Insamlingsnummer / Keräyslupanumero / Collection number: RA/2024/1019